គ្រូលើសឈាមហើយ Alhamdulillah, ដល់គោលដៅ១ទៀតហើយ ផុសមួយកុំអោយខូចឈ្មោះគ្រូ …

គ្រូលើសឈាមហើយ

Alhamdulillah, ដល់គោលដៅ១ទៀតហើយ 🥰 ផុសមួយកុំអោយខូចឈ្មោះគ្រូ ឌី ដែន គ្រូតែម្នាក់គត់ក្នុងចិត្ត♥️
📝កំណត់គោលដៅអោយច្បាស់ 🚶រកផ្លូវដើរអោយច្បាស់ ⚔️ចេះប្រើយុទ្ធសាស្ត្រ ត្រូវប្រកួតជាមួយគូរប្រជែងដែលមិនខ្ពស់ជាងយើងខ្លាំង ⏳ចេះឆក់ឱកាស និងបង្កើត ឱកាស។

SEO, profile pictureMay be an image of text that says '100K subscribers SUBSCRIBE'


Source

NINGAN Birthstone Charms for Bracelets-925 Sterling Silver Openwork Bead Charms, Love Heart Charms for Bracelets and Necklaces, Happy Birthday Gifts for Women Girls


Price: $25.99
(as of Feb 10,2021 02:52:51 UTC – Details)


Product Description

logologo

About NINGAN

“LOVE” is NINGAN’s core value: Treasure the Love, Feel the Love, then Love the Love.

Since 2017, we have been delivering the best shopping experience for jewelry lovers all over the world. NINGAN’s direct to consumer model allows NINGAN to create the most beautiful charms, beads, bracelets and other accessories, and offer them to our customers at ultra-competitive prices.

NINGAN 12 Birthstone Love Heart Charms 925 Sterling Silver Birthday Openwork Bead

perfect birthday gifts bannerperfect birthday gifts banner

Birthstone & Its Symbolization

All NINGAN 12 Birthstone Charms are made from 925 sterling silver. They feature all over it the heart shaped zirconia stones representing each month gemstones, and the english months are encrypted on one side. Since the hole size is about 4.8mm, all of them can pass your PANDORA charm bracelets, as well as many other US & European charm bracelet like Trollbeads, Chamilia & More.

January Birthstone Garnet Symbolizes Honest and Friendship
February Birthstone Amethyst Symbolizes Peace and Calmness
March Birthstone Aquamarine Symbolizes Hope and Youth
April Birthstone Diamond Symbolizes Patience and Innocence
May Birthstone Emerald Symbolizes Growth and Love
June Birthstone Pearl or Alexandrite Symbolizes Harmony and Balance
July Birthstone Ruby Symbolizes Wisdom and Health
August Birthstone Peridot Symbolizes Power and Influence
September Birthstone Blue Sapphire Symbolizes Trust and Holiness
October Birthstone Tourmaline or Opal Symbolizes Pure and Creativity
November Birthstone Topaz or Citrine Symbolizes Success and Happiness
December Birthstone Symbolizes Peace and Tranquility

Birthstone Jewelry CareBirthstone Jewelry Care

presentations 2presentations 2

Package Contents:

1* Birthstone Charm
1* Silver Polish Cloth
1* Exquisite Gift Bag/Box

How to Care Birthstone Charms

Warm Tips:

Avoid silver dips, polishing liquids, ultrasonic cleaning and strong chemicals
Limit contact with make-up, creams, perfume and lotions
Do not wear it in the shower, swimming pool or hot tub
Store clean, dry sterling silver in a dry airtight container, like a ziplock bag

gifts for someone

gifts for someone

gifts for occasions

gifts for occasions

packages

packages

Gifts for Someone

NINGAN charms can also be used as charm pendants for necklaces. You can give the charm to anyone special in your life:

For Mom
For Wife
For Girlfriend
For Sister
For Daughter
For Granddaughter
For Friend
For Teacher
For Yourself

Gifts on Occasions

NINGAN Jewelry have a good command of both “fashion” and “unique” in various occasion.

Birthday
Valentine’s Day
Mother’s Day
Christmas
Thanksgiving
Back-to-School
Anniversary
Wedding

Exquisite Package

This birthstone charm arrived very nicely packaged in a gift box/bag & included a polishing cloth which was a nice touch.

Note:

the necklace in the picture is not included.

Metal Stamp

925 Sterling Silver

925 Sterling Silver

925 Sterling Silver

925 Sterling Silver

925 Sterling Silver

925 Sterling Silver

CZ Stones

5A Cubic Zircon Stone

5A Cubic Zircon Stone

5A Cubic Zircon Stone

5A Cubic Zircon Stone

5A Cubic Zircon Stone

5A Cubic Zircon Stone

Fits Pandora

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Usage

Fit for Pandora Charms, Biagi, Troll and Chamilia European bracelets

Fit for Pandora Charms, Biagi, Troll and Chamilia European bracelets

Fit for Pandora Charms, Biagi, Troll and Chamilia European bracelets

Fit for Pandora Charms, Biagi, Troll and Chamilia European bracelets

Fit for Pandora Charms, Biagi, Troll and Chamilia European bracelets

Fit for Pandora Charms, Biagi, Troll and Chamilia European bracelets

💖MATERIALS & MEASUREMENTS 💖 NINGAN birthstone charm is made of genuine 925 sterling silver & 5A cubic zircon stones. Nickel-free, Lead-free, Cadmium-free and Hypoallergenic, 100% safe for sensitive skin. Weight: 2.65g. Dimensions: Length: 0.45in (11.3mm); Width: 0.43in (10.1mm)
💖FIT FOR BRACELET & NECKLACE 💖 The diameter of the hole is 4.8mm-5.0mm, which can pass through most U.S. and European bracelets, such as Pandora Charms Bracelet, Biagi, Troll and Chamilia European bracelets.
💖BEST BIRTHDAY GIFT IDEA 💖 Special gift for daughters, mothers, wives, sisters, friends, grandmas who special woman in your life, a gift-giving occasion like Christmas, Halloween, Birthday, Mother’s Day, Graduation, Wedding’s day, Valentine’s Day and more
💖 PACKAGE & SERVICE 💖 1* Birthstone Charm and 1* Silver Polish Cloth, not including charm bracelet. 30 day money-back guarantee. Questions or concerns regarding the order will be answered within 24 hours.